Πελάτης: Τάσος Κελεγκούρης Επισκευές: 4 Σύνολο: 170 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Φιλοξενία domain [ cravendot.gr ] για το 2014
50
Friday, 11 Apr 2014
Εγκατάσταση & ρύθμιση Skype + εγκατάσταση MalwareBytes
20
Monday, 20 May 2013
Φιλοξενία domain [ cravendot.gr ] για ένα έτος
50
Wednesday, 6 Mar 2013
Δεν θυμάμαι καθόλου
50
Wednesday, 7 Jul 2010