Πελάτης: Τάκης Σιμότας Επισκευές: 2 Σύνολο: 70 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Εγκατάσταση Kosi σε Dell Vostro + ρύθμιση DNS
20
Tuesday, 19 Mar 2019
Εγκατάσταση Kodi + Stremio σε 2 laptop
50
Wednesday, 20 Feb 2019