Πελάτης: Σωτήρης Γεωργιάδης Επισκευές: 4 Σύνολο: 60 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Εγκατάσταση Windows 8.1 και Προγραμμάτων σε Acer laptop
25
Monday, 24 Feb 2014
Εγκατάσταση Thunderbird και ρύθμιση 3 mail accounts
10
Thursday, 14 Mar 2013
Εγγραφή FIFA Soccer Management
15
Sunday, 27 Jun 2010
Εγκατάσταση Excel
10
Monday, 3 May 2010