Πελάτης: Παναγιώτης Παπαδιάδης Επισκευές: 2 Σύνολο: 30 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Εγκατάσταση Windows 8.1 και Προγραμμάτων σε desktop
20
Friday, 10 Jan 2014
Καθαρισμός επεξεργαστή από σκόνη + Drivers για ασύρματο προσαρμογέα TP-Link
10
Sunday, 22 Dec 2013