Πελάτης: Παναγιώτης Αλεξόπουλος Επισκευές: 2 Σύνολο: 40 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Εγκατάσταση Windows 8 + βασικά προγράμματα
30
Friday, 1 Mar 2013
Ρύθμιση Cyta Thomson router σε ασφάλεια WPA2
10
Sunday, 24 Feb 2013