Πελάτης: Λευτέρης Επισκευές: 2 Σύνολο: 90 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Format και εγκατάσταση Windows 7
50
Friday, 17 Sep 2010
Format και εγκατάστηση Windows XP
40
Monday, 25 Jan 2010