Πελάτης: Λάζαρος Σιδηρόπουλος Επισκευές: 1 Σύνολο: 10 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Έλεγχος και Αντικατάσταση καμμένης κάρτας ήχου με νέα σε usb
10
Monday, 6 Aug 2018