Πελάτης: Κώστας Υγρόπουλος Επισκευές: 1 Σύνολο: 20 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Αλλαγή ρύθμισης router από ενσύρματη σύνδεση σε Wi-Fi
20
Tuesday, 3 Sep 2013