Πελάτης: Δημήτρης Φωτιάδης Επισκευές: 1 Σύνολο: 20 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Αντικατάσταση καμμένου τροδοδοτικού με καινούργιο Corsair από e-shop
20
Saturday, 8 Aug 2015