Πελάτης: Δημήτρης Σπανόπουλος Επισκευές: 4 Σύνολο: 60 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Format και εγκατάσταση Windows Vista
20
Friday, 12 Nov 2010
Κάποια απλή δουλειά στον υπολογιστή
10
Thursday, 23 Sep 2010
Κάποια απλή δουλειά στον υπολογιστή
10
Tuesday, 10 Aug 2010
Εγκατάσταση Αvast Antivirus
20
Thursday, 4 Feb 2010