Πελάτης: Δημήτρης Παπαδιάδης Επισκευές: 1 Σύνολο: 30 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Προσθήκη HDD Seagate + Εγκατάσταση Windows 10 σε πύργο
30
Saturday, 29 Aug 2015