Πελάτης: Γιώργος Σαμψωνίδης Επισκευές: 2 Σύνολο: 80 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Εγκατάσταση Windows 8.1 + Εφαρμογών σε Vero Desktop
50
Sunday, 12 Oct 2014
Εγκατάσταση Windows 8.1 + Εφαρμογών σε Compaq laptop
30
Thursday, 9 Oct 2014