Πελάτης: Γιάννης Φραγκουλίδης Επισκευές: 4 Σύνολο: 140 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Εγκατάσταση Windows 8 + βασικά προγράμματα
50
Thursday, 7 Mar 2013
Εγκατάσταση Αvira Antivirus
30
Thursday, 4 Nov 2010
Εγκατάσταση σύνδεσης Internet
30
Tuesday, 21 Sep 2010
Εγκατάσταση Αvast Antivirus
30
Thursday, 8 Apr 2010