Πελάτης: Αλέξης Καραϊσκος Επισκευές: 1 Σύνολο: 30 €

Περιγραφή Αμοιβή Ημερομηνία
Εγκατάσταση Windows 10 και αλλαγή θερμοαγώγιμης πάστας
30
Wednesday, 18 Mar 2015