Δεν επιτρέπεται η απευθείας πρόσβαση στο script παρά μόνον μέσω της αρχικής σελίδας! Ανακατεύθυνση σε 5...